TEL: 720 697 889

Tlumočení

Tlumočnické služby poskytujeme ve všech směrech konsekutivní.


V případě urgentní objednávky volejte: 608 808 094.
Konsekutivní tlumočení:
Tlumočník tlumočí bezprostředně po ukončení mluveného projevu.
1 hod.....................560 Kč
4 hod.....................2100 Kč
8 hod...................3900 Kč
10 hod....................4900 Kč
Uvedená cena je bez DPH,
jsme plátci DPH.
Simultánní tlumočení (CZ–EN):
Tlumočník tlumočí přímo během řeči.
1 hod......................780 Kč
4 hod....................2800 Kč


Uvedená cena je bez DPH,
jsme plátci DPH.

Podmínky tlumočení

  • Minimální délka tlumočení jsou 2 hodiny. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy je tlumočník zákazníkovi k dispozici, tj. i doba přestávek na občerstvení, případných přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod.

  • Samozřejmostí je, že tlumočník bude náležitě oblečen a upraven s ohledem na druh prostředí a práce, na kterou byl objednán (obchodní jednání atp.).

  • S veškerými informacemi získanými na neveřejných akcích je tlumočník povinen nakládat jako s důvěrnými a citlivými, s vědomím zákonného postihu při porušení mlčenlivosti.

  • Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí nebo v jinak nedůstojných podmínkách (psychický nátlak, neetická témata apod.).

  • V případě zrušení závazné objednávky tlumočení je naše agentura oprávněna si účtovat tyto storno poplatky:

72 hod. před termínem...................15 % z celkové ceny zakázky,
48 hod. před termínem...................25 % z celkové ceny zakázky,
24 hod. před termínem...................50 % z celkové ceny zakázky,
v den tlumočení.................................90 % z celkové ceny zakázky.

  • Případný zvukový záznam tlumočení je ze zákona předmětem autorských práv, podmínky jeho pořízení je nutno ujednat předem.

Objednávka tlumočení

Jméno či název společnosti E-mail Telefonní číslo Datum a lokalita tlumočení
Typ tlumočení
konsekutivní
simultánní
Zpráva Odeslat