TEL: 720 697 889


Přihláška studenta

Student's Registration Form

Jazyk Jméno studenta Jméno rodiče Telefonní číslo studenta Telefonní číslo rodiče E-mail Datum první lekce Druh kurzu Cena za lekci
Délka lekce v min.
30
40
45
60
90
Lektor
Kamasová
Kauerová
Teshome
Bílek
Horáková
Snášelová
Kimia
jiný (napište do POZNÁMKY)
M. Viglas
Jana Bohuš Cudlínová
Kristýna Majerčíková
Jak se student o nás dozvěděl?
naše webové stránky
naučím.cz
inzerce ve Zpravodaji města Zábřeh
vitrína ve městě
billboard u Kauflandu
doporučení od známého
FB
reklamní áčko na chodníku
reklama na nákupních vozících
jsem dlouholetý klient
je to student jiné agentury, se kt. spolupracujeme
Forma výuky
online
učebna Zábřeh
telefon
učebna Litovel
Poznámka
Věk studenta
do 18 let
nad 18 let
Je-li třeba vystavit fakturu na IČ SEND