TEL: 720 697 889

PŘEKLADY - 7 JAZYKŮ

 NABÍZÍME PŘEKLADY DO/Z TĚCHTO JAZYKŮ:
angličtina / ruština / francouzština / italština / španělština / němčina / polština

Naše agentura má více než 14letou tradici v oboru překladatelských a tlumočnických služeb. Dříve jsme působili pod názvem Jazykové Centrum INDIGO, nyní již několik let naše služby poskytujeme jako Vzdělávací agentura Academy.


U překladů dbáme na precizní zpracování. Každá jednotlivá stránka prochází na závěr jazykovou korekturou. Překlad provádí zkušený překladatel se znalostí překládaného oboru. Jsme si vědomi toho, že kvalitní překlad je naší vizitkou, a přejeme si, aby byli naši zákazníci s našimi službami vždy maximálně spokojeni.


Překlady provádíme standardně do 3–5 pracovních dnů (podle počtu NS; max. 7,5 NS za 1 pracovní den). Expresní překlad ("Next Business Day") je dodán do 24 hodin a je k němu účtován 55% příplatek. Super expresní překlad (v rámci téhož dne, do několika hodin od zadání) je za příplatek 85 %.

Základní ceník překladů za 1 NS
(NS = 30 řádků po 60 znacích):


AJ - ČJ == 490 Kč
ČJ - AJ == 500 Kč

RJ - ČJ == 530 Kč
ČJ - RJ == 550 Kč

U angličtiny a ruštiny poskytujeme i překlady se soudním ověřením.


IT, FR, SP, NJ, PL == 560 Kč

KOREKTURA textu – angličtina:

gramatická a pravopisná = 140 Kč/NS
gramatická + pravopisná + stylistická = 160 Kč/NS
gramatická + pravopisná + stylistická + odborná (př. strojírenství) = 220 Kč/NS

Ceny jsou uvedeny za 1 NS přeloženého/opraveného textu.
Uvedená cena je bez DPH, jsme plátci DPH.
U PŘEKLADŮ SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM MŮŽE BÝT VÝSLEDNÁ CENA O 75 % VYŠŠÍ.

PŘÍPLATEK 30 % za:

  • špatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu);

  • text předaný na papíře či v needitovatelném souboru;

  • složité formátování, které vyžaduje zvláštní úpravu
    (např. seznamy, tabulky);

  • citlivou stylistickou úpravu (hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu);

  • nastudování závazné terminologie a dodržování specifických typografických pravidel požadovaných zadavatelem.

Postup provedení překladu:

1) Překlad textu: zdrojový text je přeložen do požadovaného jazyka se zachováním formátů zdrojového textu (členění na odstavce, typ a velikost písma, grafické prvky). Text v obrázku je přeložen pod obrázkem.


2) Jazyková korektura: kontrola výchozího textu z hlediska gramatické správnosti, stylistiky
a přesnosti překladu.


3) Editace textu je zakázána, neprovádíme žádné změny obsahu. Je-li objevena nějaká chyba či nelogická souvislost, kontaktujeme nejprve zákazníka.


4) Odbornost: práci s odbornými texty (např. medicína, právo, stavitelství) u nás provádějí profesionálové, kteří mají s daným oborem zkušenosti. V případě potřeby máme k dispozici konzultace přímo s odborníky (lékař, právník atp.).

Objednávka překladu

Text překladu zašlete na e-mail academy@volny.cz.

Jméno Telefonní číslo E-mail Směr překladu: Z...... DO...... Termín vyhotovení překladu Zpráva Odeslat